Henk Eggens
De Baander 5
Postbus 26
9530 AA Borger
T: 0599-238132
F: 0599-238142
M: 06-51697673
E: Info@Inbasket.nl
"Change is a door that can only be opened from the inside." ......................................


Interim-management

Organisatieadvies

Personeelsadvies

Coaching

Training

Projectmanagement

Commissariaten

Executive Search

Detacheringen

Uitgeverij

Coachontheroad

Werving en selectie

Vacatures

Nieuws

Henk Eggens

Links

Quotes

Home


Op het terrein van Coaching is er veel veranderd de laatste jaren. Coaching in optima forma is een bewustwordingsproces. Een proces dat er toe leidt dat je zelf een keuze maakt van hoe je verder wilt. Dat is veel moeilijker dan de meeste mensen denken. Meestal blijft het hangen in een intentie, ik zou moeten doen. Waar het wat ons betreft in coaching om gaat is dat je een stap zet, van willen naar doen. De meeste mesnen barsten van intenties, spreken zelf wilsverklaringen uit, en komen vervolgens de belofte aan zichzelf en anderen niet na. Daarom gaat coachen ook veel verder dan therapie. Natuurlijk is het verleden van invloed, natuurlijk is de toekomst belangrijk, maar uiteindelijk gaat het er om wat je nu doet.
Coachen kan op verschillende manieren. Stimuleren en provoceren, coachen is zweten, coachen is de confrontatie aangaan, coachen is het bewaken van de doelstellingen.

Coachen is mensen, door stelselmatige terugkoppeling van gedrag, tot (top)prestaties brengen. Door samen de oorzaken van succes en falen na te gaan, de mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken en aanwijzingen te geven en oefeningen aan te bieden.

Coachen volgens onze praktijk maakt gebruik van feiten, mogelijkheden en interpretaties. We werken vanuit de reactieve cirkel van gelijk hebben, het verleden, het nee en overtuigingen naar een situatie van actie. Actie is proactief, het staat voor de toekomst, voor creativiteit, voor vrijheid van handelen, voor geluk, voor een keihard ja.
Coachen is jezelf leren kennen, is je bewustzijn ontwikkelen, je verantwoordelijkheid nemen voor je lot of bestemming, is spiegelen en reflectie. Coachen is kiezen en keuzes maken, iets een plaats geven. Coachen werkt omdat je zicht krijgt op de ideeën en gedachten die je keuzes bepalen. En dat heb je nodig als je je gedrag wilt veranderen en op een andere manier wilt omgaan met (moeilijke) situaties. Je krijgt dus vooral zicht op je belemmeringen, pas dan kun je het gedrag veranderen.

Coachen is gericht op gedragsverandering. Gedragsverandering komt in een coachingstraject tot uiting door het bewust maken van je overtuigingen. Overtuigingen die je kunnen helpen en tegenwerken. Overtuigingen ook die jezelf hebt gekozen of die je hebt overgenomen. Overtuigingen bepalen hoe je over iets denkt, en hoe je over iets denkt bepaalt je gevoel. Het gedrag dat je uiteindelijk tentoonspreidt is dus een resultaat van een overtuiging, je gedachte, je gevoel.
We hebben een sterk geloof in persoonlijk leiderschap en de ontwikkelbaarheid daarvan. Daarom is coachen één van de meest bevredigende activiteiten die je kunt doen.

Voor het coachen wordt allereerst van het persoonlijke interactieve proces gebruik gemaakt. Verder wordt gebruik gemaakt van het model van de kernkwaliteiten, het werk van Stephan Covey (7 eigenschappen van effectief leiderschap) , van het werk van Gershon en Straub (empowerment) en van het aardse bewustzijn en respect van de Indianen. Verder hebben we goede voorbeelden uit de sport en het bedrijfsleven, we zullen daar gebruik van maken. Coachen is vragen krijgen die je jezelf niet of nauwelijks stelt en nadenken over concepten en ideeën waar je nog nooit over nagedacht hebt. Coachen is werken aan je persoonlijke doelstellingen, noem het een missie of bestemming.
Coachen is doen, vis á vis, tijdens een wandeling (waarbij de omgeving en wegen die je inslaat als metaforen worden gebruikt), en op basis van respect en vertrouwen. Wij zullen die veiligheid creëren.

Coachen door Inbasket betekent ook dat we vooraf de doelstellingen zullen formuleren, concreet en meetbaar. We maken afspraken over de randvoorwaarden. We stellen prioriteiten en werken volgens plan.

Coachen kan op meerdere manieren. Van korte sessies van 1 tot 2 uur (in Borger, of andere goede gelegenheid), of sessies van meerdere dagen achter elkaar.
In het geval van een meerdaagse coaching (individueel of groep) kiezen we voor een locatie waar ook achter elkaar kan worden doorgewerkt. Daar horen de avonden ook bij.
We maken gebruik van verschillende locaties. In Nederland is dat een locatie in Westdorp (Drenthe). Maar het kan ook in het buitenland. We hebben een locatie in Portugal-Algarve en een locatie in Italie-Toscane. U dient hier rekening te houden met extra tijd voor het reizen, twee keer een halve dag.
Indien gewenst kunnen we in het buitenland ook een partnerprogramma samenstellen.
We hebben foto's van de locaties beschikbaar. Maar het is niet meer dan een omgeving buiten je eigen context.
Voor informatie over de locatie en prijzen stuur een mail naar coaching@inbasket.nl

Verder, zie onder de button CoachontheRoad voor een bijzondere uitvoeringsvorm van coaching.