Henk Eggens
De Baander 5
Postbus 26
9530 AA Borger
T: 0599-238132
F: 0599-238142
M: 06-51697673
E: Info@Inbasket.nl
"The man who moves a mountain begins by carrying away small stones" ...................


Interim-management

Organisatieadvies

Personeelsadvies

Coaching

Training

Projectmanagement

Commissariaten

Executive Search

Detacheringen

Uitgeverij

Coachontheroad

Werving en selectie

Vacatures

Nieuws

Henk Eggens

Links

Quotes

Home


Organisatieadvies of Consultancy is een dienst van Inbasket. Als consultant adviseren we op specifieke markten of vakgebieden. Meestal gaat het om het vergroten van de performance van een organisatie. Niet domweg harder werken of langer werken, maar de juiste dingen doen. Inbasket rekent het tot haar taak om onderling begrip te genereren. Het creëren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid leidt per definitie tot een verbeterde motivatie, een verbetering van de samenwerking en zelfs een verlaagd ziekteverzuim. Het aanvaarden van problemen, werk oppakken en andere afdelingen of het management als medestander zien. Het verbeteren van de processen op de werkvloer alleen is niet voldoende. Inbasket advies zorgt voor de creatie van een doelmatige organisatiestructuur, waardoor mensen actief samenwerken, verantwoordelijkheid delen, als een team opereren en eenzelfde doel nastreven. Inbasket gebruikt handzame methoden voor het blijvend verbeteren van de organisatiestructuur, de interne communicatie, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en het daarmee creëren van een harmonieuze werkomgeving waarin mensen kunnen excelleren.

Organisatieadvies gaat over het ontwerpen en verbeteren van de inrichting en besturing van de organisatie waarbij de focus is op gedeelde waarden en de collectieve ambitie, zeg maar de missie en visie van het bedrijf. Dit suggereert een vorm van maakbaarheid. Weten wat je wilt is daarbij het kernwoord, en dat is niet altijd even gemakkelijk. Niet gemakkelijk, maar voor de toekomst noodzakelijker dan ooit. De collectieve ambitie verschaft namelijk het persoonlijke motief om te proberen de verbeelde werkelijkheid te realiseren.

Organisatieadvies kent wat Inbasket betreft een aantal stappen. De belangrijkste aanleiding is het gevoel bij de opdrachtgever dat het beter kan.

1. Reflectie op de kluwen van problemen; Wat gebeurt er allemaal en hoe is dat gekomen
2. Een probleem kiezen, het probleem stellen; focussen, je kunt niet alles tegelijk aanpakken.
3. Diagnose en analyse; waar worden de symptomen door veroorzaakt
4. Ontwerpen van een oplossing, proces of resultaat
5. Het opstellen van een veranderplan (het voorbereiden van de invoering van de oplossing (Inbasket solution) en faseren in de tijd.
6. Ingrijpen en implementeren
7. Evaluatie

Organisatieadvies gaat er van uit dat er samenhang is tussen structuur, managementstijl, systemen, personeel, cultuur en structuur. Deze vormen samen de inrichting van de primaire en secundaire processen. Veranderingen kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden. De moeilijkheid van een verandering is sterk afhankelijk waar ze dient plaats te vinden. Het eenvoudigste, ook in tijd en energie, zijn de individuele gevoelens en ervaringen. De moeilijkste zijn attituden, waarden en normen van de medewerkers. Als je een lijstje zou maken van gemakkelijk naar moeilijk en van de tijd en energie die nodig is voor veranderingen, dan zou dit lijstje (van gemakkelijk naar moeilijk) er als volgt uitzien:

1. Individuele gevoelens en ervaring
2. Individuele kennis (informatie) en vaardigheden
3. Strategieën, structuren en systemen
4. Werkcultuur (groepsgedrag in het primaire proces)
5. Managementcultuur (gedrag van de groep leidinggevenden)
6. Attituden, waarden en normen van de medewerkers (shared values)

Inbasket is in te huren voor advies
op het gebied van de inrichting en besturing van de organisatie
o strategie (incl. missie, visie en doelen)
o organisatiestructurering
o systemen (regels, richtlijnen en procedured
o managementstijlen
o personeelsbeleid (HRM)
o organisatiecultuur

op het gebied van de uitvoering van het primaire proces
o Research en development
o Marketing
o Engineering
o Productie
o Supply chain management (inkoop, logistiek en distributie)
o Sales
o Service

· op het gebied van de uitvoering van het secundaire proces
o Financiën en administratie
o Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
o Taak- en functieomschrijvingen
o Shared service centrum
o Informatie- en communicatieprocedures
o Facilities (werkplekinrichting)
o ICT en automatisering
o Productieplanning

· op het gebied van organisatieverandering
o Procesrendement
o Verandervermogen
o Project- en programmamanagement
o Innovatiemanagement en creativiteit
o Efficiencyverbetering
o Kwaliteits- en kennismanagement