Henk Eggens
De Baander 5
Postbus 26
9530 AA Borger
T: 0599-238132
F: 0599-238142
M: 06-51697673
E: Info@Inbasket.nl
"It's a funny thing ; if you refuse to accept anything but the best, you very often get it."


Interim-management

Organisatieadvies

Personeelsadvies

Coaching

Training

Projectmanagement

Commissariaten

Executive Search

Detacheringen

Uitgeverij

Coachontheroad

Werving en selectie

Vacatures

Nieuws

Henk Eggens

Links

Quotes

Home


De juiste man of vrouw vinden voor uw vacature kost veel tijd. Adverteren, brieven selecteren, telefoontjes beantwoorden,, kandidaten uitnodigen, sollicitatiegesprekken voeren, kandidaten afschrijven; allemaal werkzaamheden die voor een groot deel voor u uit handen genomen kunnen worden, zodat u uw tijd aan het ondernemen kunt besteden.

Met Inbasket bent u verzekerd van deskundig advies.

Wij kennen de arbeidsmarkt en uw specifieke branche, met de beroepen daarbinnen. Inbasket is partner tijdens de sollicitatiegesprekken en de begeleiding van de sollicitanten. Inbasket heeft speciale aandacht voor uw advertentie, immers deze is tevens uw visitekaartje en een bijdrage aan de beeldvorming van uw organisatie.

Als basis van de procedure dient de organisatiediagnose en analyse van de functie.

Concreet houdt dit in dat in uw organisatie de situatie in kaart wordt gebracht. Op deze wijze wordt die informatie verzameld die nodig is om tot een gedegen functiebeschrijving te komen. Bovendien kan een beter beeld worden gevormd omtrent bedrijfscultuur, verhoudingen enz. Gezamenlijk wordt de functiebeschrijving, de wervingskanalen en eventueel de inhoud van de advertentie en de media waarin de advertentie geplaatst wordt vastgesteld. Op grond van de functie eisen wordt op basis van de binnengekomen brieven een voorselectie gemaakt en vinden er oriënterende- en selectiegesprekken plaats en samen met u wordt de selectie doorgenomen. De begeleiding van de sollicitatiegesprekken en de evaluatie maken het u mogelijk een definitieve keuze te maken.

De kosten van de werving en selectie zijn sterk afhankelijk van een aantal factoren.
We noemen de situatie op de arbeidsmarkt, de intensiteit waarmee geworven wordt, de complexiteit van de functie en de mate van arbeidsintensiviteit van het werving en selectieproces.
Bij Inbasket kan altijd gekozen voor een totale aanpak of kan men kiezen voor een aantal modulen. De modulen zijn als volgt te karakteriseren:
· Diagnose, inclusief het opstellen van het wervingsadvies i.c. de advertentietekst.
· Voorselectie aan de hand van de reacties op de brieven.
· Selectie en Sollicitatie.
· Correspondentie.
· Arbeidsvoorwaardenonderhandeling en opstellen contracten.

De totale investering voor het gehele wervings- & selectieproces bedraagt afhankelijk van eerder genoemde factoren gemiddeld 20 tot 24 % van het bruto jaarsalaris van de te werven kandidaat. Vooraf worden hierover met de opdrachtgever afspraken gemaakt zodat er geen verrassingen kunnen ontstaan.
Voor deze investering krijgt u de beschikking over de juiste kandidaat zonder dat u zich hoeft te bekommeren over profielen, advertenties, correspondentie, gesprekken, afwijzingen, telefoontjes, afhandeling enz. enz.
De eerste gespreksronden vinden in het algemeen bij Inbasket plaats. Daarna wordt een selectie gemaakt waardoor er twee of drie geschikte kandidaten voor de betreffende functie overblijven. Deze worden door Inbasket bij u geïntroduceerd voor een nadere kennismaking en het verder voortzetten van de sollicitatie.
Door Inbasket wordt de mogelijkheid geboden tot het verrichten van een psychologisch onderzoek; Dit kan plaatsvinden in geval van het beoordelen op geschiktheid op de doorgroeimogelijkheden van de kandidaat. De kosten voor de afname van een psychologisch onderzoek en de daaruit voortvloeiende rapportage zijn afhankelijk van de zwaarte van de functie in relatie tot het afbreukrisico voor de onderneming.