Henk Eggens
De Baander 5
Postbus 26
9530 AA Borger
T: 0599-238132
F: 0599-238142
M: 06-51697673
E: Info@Inbasket.nl
"We can't take any credit for out talents. It's how we use them that counts." .................


Interim-management

Organisatieadvies

Personeelsadvies

Coaching

Training

Projectmanagement

Commissariaten

Executive Search

Detacheringen

Uitgeverij

Coachontheroad

Werving en selectie

Vacatures

Nieuws

Henk Eggens

Links

Quotes

Home


Trainen is coachen in het groot,met meer mensen, maar dan anders. Een statement, maar trainen is voor Inbasket niet het aanleren van een kunstje. Zelfs als we een training functioneringsgesprekken geven zullen we dat altijd doen vanuit de context van het bedrijf, de medewerkers en diegenen die op training zijn. Het gaat bij het trainen om vaardigheden, kennis en houding, natuurlijk. Maar vooral gaat het er om of je iets doet dat bij je past. Teveel leidinggevenden gaan naar een cursus omdat ze moeten. Die zijn bij ons niet welkom. Welkom is iedereen die mee wil vormgeven, die iets wil bereiken in zijn of haar organisatie of bedrijf, die daar gericht aan wil werken en die het resultaat voor ogen wil houden. Dan kunnen we de weg wijzen, dan helpen instrumenten, dan helpt een training gespreksvoering. Dus altijd met eigen identiteit, met je eigen kracht en met je eigen wil en doel voor ogen. En kunstjes leer je maar in het circus.

Bij trainingen focussen we op leiderschap. Dat betekent de ontwikkeling van persoonlijke bekwaamheden, organisatieontwikkeling en communicatie. We focussen op leiderschap en haar ontwikkeling, we nemen de aspecten van professioneel leidinggeven en strategisch leiderschap. Leiderschap is meer dan leidinggeven, het is vooral ook persoonlijk leiderschap. Laten zien waar je voor staat. Al onze trainingen zullen deze uitgangspunten hebben. Training is het combineren van inzichtverwerving, bewustwording en doen, wij trainen actiegericht.

Voor Inbasket is opleiden en training een strategisch uitgangspunt van een organisatie. Opleiden en trainen is strategisch omdat het moet zorgen voor de realisatie van de ondernemingsdoelen. Daar is het in de basis om begonnen. Dat zullen we ook steeds in ons handelen naar voren laten komen. Er moet altijd sprake zijn van een rendementsverbetering. We maken dus ook graag vooraf afspraken hoe dat gemeten gaat worden. Wij zijn overtuigd van toegevoegde waarde, en willen dat graag met u delen.

We verzorgen de volgende trainingen:
· Verandermanagement: wie verandert en wordt veranderd
· Performance Management: resultaten en doelstellingen, de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen
· Management Development: ontwikkeling en vormgeving
· Loopbaanmanagement, loopbaancoaching
· Implementatie persoonlijk ontwikkelingsplan
· Coachen kun je leren
· Competentiemanagement
· Adviesvaardigheden
· Projectmanagement
· Macht in organisaties (met de nestor, de heer Mauk Mulder)
· Managementvaardigheden
· Strategisch HRM, personeelsmanagement
· Functionerings- en beoordelingsgesprekken
· Persoonlijke en Organisatieontwikkelingsplannen
· Persoonlijke presentatie
· Effectiviteit en prioriteit, een andere kijk op tijdmanagement
· Ziekteverzuim en aandacht
· Teamontwikkeling
· Medezeggenschap
· Ken -en stuurgetallen voor P&O
· Integriteit en de dilemma's
· Transformatie: wie ben ik, wie wil ik zijn, waar wil ik heen, wat is mijn doel, hoe kom ik daar.
· Leiderschap in de 21e eeuw
· Passie door visie, kies je houding

We hebben geen kostbare brochures met mooie verhalen. U kiest toch zelf op basis van een trefwoord. Daarover kunnen we in gesprek en bepalen wat u graag wilt bereiken. Voor ons is trainen een manier om een concreet probleem in een bedrijf of organisatie te verhelpen. Het moet een bijdrage leveren aan het strategisch doel.
Wij kunnen onze trainingsaanpak uit de doeken doen. En als dat samenkomt dan hebben we een deal door een programma van ons samen. En dan doen we wat we beloven.