Henk Eggens
De Baander 5
Postbus 26
9530 AA Borger
T: 0599-238132
F: 0599-238142
M: 06-51697673
E: Info@Inbasket.nl
"There are two ways of spreading light; to be the candle or the mirror that reflects it."..


Interim-management

Organisatieadvies

Personeelsadvies

Coaching

Training

Projectmanagement

Commissariaten

Executive Search

Detacheringen

Uitgeverij

Coachontheroad

Werving en selectie

Vacatures

Nieuws

Henk Eggens

Links

Quotes

Home


Inbasket personeelsadvies is een verzameling activiteiten die een bijdrage leveren aan een bevredigende samenwerking van mensen in een arbeidsorganisatie, bevredigend voor mens en organisatie. Het gaat altijd om de afstemming van de belangen van mensen en organisatie. Personeelsadvies focust zich op alle bijdragen voor de afstemming. Dat kan op het uitvoerend vlak met instrumenten en regelingen.
Op strategisch vlak door sociaal beleid.
Voor de toekomst gaat het om een verhoogde focus op kostenbeheersing en efficiency, prestatiegerichtheid en klantgerichtheid. HRM moet gericht zijn op het bereiken van organisatiedoelstellingen, deze doelen zichtbaar maken voor zowel het niveau van de organisatie, als dat van afdelingen en individuen.
Uiteindelijk gaat het er om de omgeving van de organisatie te vertalen naar een ideale vorm van organisatie, naar een vorm waar de juiste mensen, op het juiste tijdstip, met de juiste competenties, op de juiste plaats werken. Daar hoort bij het gehele proces van instroom - doorstroom en uitstroom.

Daar zijn vele instrumenten voor beschikbaar. We noemen werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie, arbeidsvoorwaarden, carrièreperspectief, loopbaanbeleid, opleidingen en trainingen, persoonlijke ontwikkeling, arbeidsomstandigheden, de taak en functiebeschrijvingen.

Inbasket is een gespecialiseerd bureau voor personeel - en organisatievraagstukken. Ze kan advies geven op het terrein van:
· Functievorming (plaats in de organisatie, taken, beschrijvingen)
· Personeelsplanning (bepalen behoefte, afstemming, afstemmen vraag en aanbod)
· Personeelsvoorziening (vacatures, werving en selectie, arbeidsovereenkomsten)
· Salaris (beloningssystemen, loonbeleid)
· Functiewaardering (analyse en vaststelling, rangorde, vergelijkingen, indelingen)
· Personeelsbeoordeling (functionering, beoordeling, ontwikkeling, 360 graden, resultaatgericht)
· Opleidingen (leer en ontwikkelingsbehoefte, inhoud, vorm, resultaat, inkoop)
· Loopbaanontwikkeling (van inwerken tot promotie en demotie, management development, organisatieontwikkelingsplan - oop, persoonlijk ontwikkelingsplan - pop)
· Mobiliteitsbeleid (gedwongen of gewenst, sanering of reorganisatie)
· Communicatie (werk en teamoverleg)
· Instrumenten (modellen, procedures,