Henk Eggens
De Baander 5
Postbus 26
9530 AA Borger
T: 0599-238132
F: 0599-238142
M: 06-51697673
E: Info@Inbasket.nl
"When your values are clear to you, making decisions becomes easier" .....................


Interim-management

Organisatieadvies

Personeelsadvies

Coaching

Training

Projectmanagement

Commissariaten

Executive Search

Detacheringen

Uitgeverij

Coachontheroad

Werving en selectie

Vacatures

Nieuws

Henk Eggens

Links

Quotes

Home


Interim-management is het tijdelijk vervullen van een positie in een organisatie. Door een vacature of ziekte, of voor een speciale tijdelijk opdracht is het soms noodzakelijk iemand in te huren die de klus kan klaren. Zonder lange inwerktijd. Inbasket heeft veel ervaring in interim-management. Als leidinggevende, als beleidsmedewerker, als hoofd personeel en organisatie. Het realiseren van de opdracht en het tijdelijke karakter staat voorop. Met als doel een betere organisatie, continuïteit, rendementsverbetering en een beter bedrijfsresultaat.

Open communicatie met opdrachtgevers over hun verwachtingen, evenals met interim-managers over hun kennis & ervaringsniveau zijn ons visitiekaartje. Vandaar dat wij er ook zoveel tijd en energie aan besteden, in het volle besef dat het rendement ervan ten goede komt aan onze opdrachtgevers. Een interim manager van Inbasket springt tijdelijk in als algemeen directeur, hoofd van een afdeling of projectleider en probeert zo snel mogelijk de klus te klaren. Door overbruggingsmanagement slaagt het bedrijf erin om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. En soms is de belangrijkste taak was om die periode te overbruggen. Het aansturen van de afdeling, maar geen veranderingen doorvoeren.

Bedrijven kunnen ook een beroep op een interim-manager wanneer ze een bepaalde expertise niet in huis hebben. Er is ook een rol weggelegd voor interim managers om speciale projecten te leiden. De interim manager kan ook ingezet worden om structurele veranderingen door te voeren. Aangezien de interim-manager een buitenstaander is, kan hij gemakkelijker stevige maatregelen nemen die vaak impopulair zijn. Crisismanagement behoort ook tot die veranderingsprocessen.

Interim-management biedt heel wat voordelen. In de eerste plaats de flexibiliteit en de snelheid van de interim manager. Hij kan al binnen een paar dagen aan de slag in het bedrijf. Hij zal ook proberen om zo snel mogelijk zijn doelstellingen te bereiken en resultaten te boeken. Een ander pluspunt van de interim manager is zijn specialisatie.

De onderneming kan externe know how aantrekken. Als interim-manager zijn we gespecialiseerd in een aantal domeinen, zoals HR, logistiek, productie, communicatie, sales en marketing en algemeen management. Een voordeel is dat we als interim manager slechts een beperkte tijd verbonden zijn aan het bedrijf en er dus slechts een eenmalige fee betaald moet worden. Zodra de opdracht uitgevoerd is, nemen we ook afscheid van het bedrijf.

Het is dan ook belangrijk dat een interim-manager de opdracht niet langer uitvoert dan nodig. Is het probleem opgelost, dan is het tijd om afscheid te nemen.
De interim-manager wordt vaak wel eens verward met een consultant, maar hun doelstellingen liggen redelijk ver uit elkaar. Consultants (zie Inbasket Organisatieadvies) kun je niet vergelijken met interim managers, al kunnen het wel dezelfde mensen zijn. Consultant analyseren een probleem, schrijven eventueel een rapport en doen een voorstel voor een oplossing. Daar eindigt vaak de taak. Een interim manager analyseert ook de problemen in het bedrijf, maar hij zal die problemen ook zelf aanpakken. Daarin zit net het uitdagende van de job. Je gaat op de stoel zitten, je trekt de medewerkers naar je toe en je geeft richting aan het bedrijf. Een ander belangrijk verschil met een consultant is dat de interim manager knopen kan doorhakken en meer beslissingsmacht geeft. Hij staat ook met de voeten in de modder en legt de grondvesten voor de verdere toekomst van de onderneming.

U kunt Inbasket o.a inzetten op de volgende terreinen:

o Algemeen begeleidingsmanagement
o Algemeen personeelsmanagement
o Algemeen leidinggeven
o Uitvoeren van crisismanagement in projecten
o Het opzetten en managen van complexe projectorganisaties
o Herstructureren/opzetten/managen van afdelingen respectievelijk het afbouwen hiervan

Inbasket interim-management komt op twee manieren aan opdrachten. Ofwel door rechtstreeks contact met de opdrachtgever of ze werkt voor een ander interim-managementbureau. In Nederland werken we op de laatste wijze voor drie bureaus. Ze vormen een schakel tussen de interim manager en de opdrachtgever. Het is bijvoorbeeld de taak van het bureau om de meest geschikte interim manager in het juiste bedrijf te plaatsen. Het bureau begeleidt de interim manager in zijn opdracht en waakt over de kwaliteit. Het interim management bureau zorgt er ook voor dat het uitvoeren van de opdracht binnen de doelstellingen blijft.
Inbasket treedt zelf ook op als bureau voor interim-management. Ze heeft 8 interim managers waar ze een beroep op kan doen, voor verschillende beleidsterreinen.

De kostprijs van de interim-manager. Transparantie staat voorop. Een onderwerp waar verwarring of vooroordelen over bestaan: het prijskaartje van de interim manager. De perceptie leeft bij heel wat bedrijven dat een interim manager duur is. Na berekening van de kosten, valt die prijs al bij al mee.
Inbasket interim-management krijgt een dagvergoeding die schommelt tussen 1000 en 1.500 euro, alle kosten inbegrepen. De prijs hangt af van de duur en de moeilijkheidsgraad van de opdracht. In veel gevallen is een interim-manager dus niet duurder dan een voltijdse manager. Het bedrijf hoeft immers geen rekening houden met rekruteringskosten, transport, bedrijfswagen, opleidingen, voordelen, bonussen, verzekeringen of ontslagregelingen.

Voor informatie over interim-opdrachten stuur een mail naar info@inbasket.nl